Patryk Kuś

Family Spot Zielonka

Patryk Kuś, mgr inż. z zakresu zarządzania i logistyki, profesjonalista kultury, edukator, trener. Obecnie zawodowo związany z Miejską Biblioteką Publiczną w Zielonce jako zastępca dyrektora oraz jako koordynator projektu Erasmus + w edukacji dorosłych w Wolskim
Centrum Kultury. Prywatnie szczęśliwy mąż super położnej i tata Amelii, Oskara oraz Leonarda.

Jego pasje i zainteresowania koncentrują się na promowaniu sztuki i aktywnego uczestnictwa w kulturze. Wspiera instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe w ich statutowej działalności. Jest również zaangażowany w projekty społeczno-kulturalne, mające na celu angażowanie społeczności lokalnych w sztukę i edukację. Posiada bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków oraz przygotowywaniu i koordynowaniu projektów społecznych.

Jest certyfikowanym trenerem stowarzyszenia STOP, a także ukończył Szkołę Przywództwa Instytutu Wolności, Akademię Praktyk Teatralnych w Gardzienicach i Lubelską Szkołę Fundraisingu.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter