Sylwia Skóra

Koordynator Regionalny Family Spot

Kobieta o niezwykłej energii, zarażająca pasją działania i pozytywnym podejściem. Od 30 lat jest żoną Mirosława i wspólnie wychowują 6 dzieci, co świadczy nie tylko o jej silnym charakterze, ale również zdolności do zarządzania wieloosobową rodziną. Zaangażowana społecznie, inicjatorka wielu akcji na rzecz rodzin (Gminne Karty Dużych Rodzin, Szlachetna Paczka)  założycielka Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Nasze Dzieci w Rawie. Radna Miasta Rawa Mazowiecka VI kadencji, Rzecznik Praw Rodziny w Powiecie Rawskim od 2019 roku. Zasiadała w wielu komisjach na szczeblu miejskim, powiatowym i wojewódzkim. Współtwórczyni i członek Rady Rodziny przy Burmistrzu Miasta Rawa Maz.

Od początku związana z powstawaniem ZDR3Plus. Osobiście założyła 18 kół oraz Oddział Łódzki. Którego w latach 2014-2020 była Prezesem

Jedna z pierwszych Koordynatorek  Działań Społecznych w ZDR3Plus . Organizuje szkolenia dla liderów oraz rodzin w całej Polsce. Trenerka par ukończyła  szkolenie w Intrze

Aktywnie wspiera różnorodne projekty, które mają na celu podniesienie jakości życia rodzin oraz rozwój lokalnych społeczności. Zaangażowanie w inicjatywy takie jak KDR, czyli Karty Dużych Rodzin, pozwala na dostarczanie konkretnych korzyści i ulg dla rodzin wielodzietnych. Współpraca z samorządami oraz praca przy Certyfikacji Samorządów, mająca na celu tworzenie warunków przyjaznych rodzinom w miastach i gminach, również leży jej bardzo na sercu. Od V Zjazdu w Nysie reżyseruje piątkowy wieczór i z radością wita rodziny, które przyjeżdżają z całej Polski na to wspaniałe święto. Z dużą  charyzmą  prowadzi też Ogólnopolskie  Spotkania Oddziałów i Kół.

W roli koordynatora regionalnego  bierze udział w projekcie Family Spot, który daje rodzicom i dzieciom dostęp do miejsc  przyjaznych rodzinie. Jej zaangażowanie w te  wszystkie inicjatywy pokazuje, że nie tylko działa na rzecz swojej rodziny, ale także aktywnie wpływa na tworzenie pozytywnych zmian na szeroką skalę. Jej determinacja i oddanie w pracy nad tymi projektami są inspiracją dla wielu innych osób, które widzą w niej lidera i wzór do naśladowania.

Jej miłość do przyrody i domowej kuchni są równie wyjątkowe, jak zaangażowanie społeczne.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter